דף הבית » קטגוריית הומור

המשטרה: זה שזה כתוב באינטרנט לא אומר שזה נכון.

המשטרה סוגרת את התיק נגד שמואל אליהו מחוסר ראיות.