דף הבית » קטגוריית אנתרופולוגיה

עכשיו יש איפה לאחסן את בנימין נתניהו.

בנק צואה חדש מוקם בארצות הברית. הבנק מיועד לאחסן צואה רפואית, אשר השתלתה בחולי דיפיצילה יעילה יותר מאנטיביוטיקה.

מקווה שאת לשלשת העופות שלנו גם יאחסנו שם בקרוב.